Dzisiaj jest poniedziałek, 19 lutego 2018 godzina

A A A

Komunikacja

9911sDSC03665sIMG 1218sIMG 1822snuncjaturasKomunikowanie się jest w istocie udzielaniem samego siebie w miłości. Dlatego jest ono zasadniczą i konieczną postawą misjonarza Słowa Bożego. Mocą tego słowa staramy się o zapowiedziane dopełnienie świata, w którym Bóg będzie wszystkim we wszystkich (por. 1 Kor 15, 28). Nasz Założyciel widział w drukowanym słowie ogromna pomoc do osiągnięcia tego celu. W różnych środkach przekazu dostrzegamy niezbywalne siły i możliwości niesienia i pogłębiania wiary wśród wszystkich ludzi oraz utrzymywanie żywej świadomości misyjnego obowiązku Kościoła powszechnego. (por. Konstytucje SVD)

Popieramy kształcenie w dziedzinie mediów oraz wykorzystanie środków przekazu tak, aby ożywiały one dobre wartości oparte na Piśmie Świętym. Będzie to również często przeciwdziałanie negatywnemu wpływowi środków masowego przekazu, które zaprzeczają wartością ludzkim i religijnym.

 

Copyright © 2013 WCM Werbiści

Realizacja: ORTH Multimedia