Dzisiaj jest poniedziałek, 19 lutego 2018 godzina

A A A

Animacja misyjna

00106sIMG 1408sIMG 1635sIMG 4797sSDC12416sNa pierwszym miejscu staramy się być tam, gdzie Ewangelii jeszcze nie głoszono, albo gdzie głoszona jest w stopniu niedostatecznym. Pracujemy w amazońskiej dżungli i na uniwersytetach w Japonii, w afrykańskich wioskach i europejskich miastach. Wszędzie tam, gdzie żyje człowiek szukający i potrzebujący Boga. Już przeszło 6000 werbistów, wśród nich 600 z Polski, głosi Ewangelię w różnych krajach na całym świecie.

Aby misjonarze, jeszcze skuteczniej głosili Chrystusa, powołano do istnienia Referaty Misyjne. Ich zadaniem jest prowadzenie wśród społeczeństwa szeroko pojętej animacji misyjnej. Chcemy budzić w świadomości każdego człowieka myśl, że cały Kościół ze swej natury jest misyjny, i że każdy jest odpowiedzialny za głoszenie Dobrej Nowiny. Animacja ma też pomóc w zdobywaniu funduszy na codzienne utrzymanie misjonarzy oraz misyjnych parafii i instytucji w ubogich rejonach świata. Każdy z nas może pomóc również przez modlitwę za misje, misjonarzy i ludzi, którzy jeszcze Chrystusa nie znają albo są daleko od Niego. Nasz wielki misjonarz ojciec Marian Żelazek mawiał: „Nie trudno być dobrym, wystarczy tylko chcieć”.

Copyright © 2013 WCM Werbiści

Realizacja: ORTH Multimedia