Dzisiaj jest poniedziałek, 19 lutego 2018 godzina

A A A

Formacja Brata zakonnego

00134sDSC 5565sIMG 1251s"Bracia powołani są do tego, aby w sposób zdecydowany, jakiego wymaga życie zakonne, wypełniali w świecie misyjne posłannictwo Kościoła, powierzone przez chrzest i bierzmowanie każdemu chrześcijaninowi. Przez swe różnorodne usługi i przez dawanie świadectwa Ewangelii, Bracia biorą udział w misji Chrystusa mającej na celu odnowienie całego ładu w świecie." (por. Konstytucje SVD)

W formacji początkowej, kandydaci na braci zakonnych, wraz z klerykami, odbywają Postulat i Nowicjat. Następnie brat zakonny rozpoczyna Instytut Filozoficzno- Teologiczny w Misyjnym Seminarium Duchownym w Pieniężnie. Instytut trwa dwa lata. Oprócz pracy intelektualnej, przydzieleni zostają do pomocy w pracach na rzecz domu oraz Zgromadzenia. Po Instytucie, każdy pisze podanie do Rady Prowincjalnej, podając trzy propozycje, w czym chciałby się realizować, jako brat Werbista. Przełożeni podejmują decyzję zgodnie z potrzebami Zgromadzenia Słowa Bożego. Można też wyjechać na praktykę misyjną OTP. Po trzech latach życia w ślubach czasowych rozpoczyna się Nowicjat Wieczysty, który przygotowuje do złożenia wieczystych ślubów zakonnych. Przed złożeniem ślubów wieczystych ponownie pisze się trzy propozycje kraju pierwszego przeznaczenia. Decyzję podejmuje w Rzymie ojciec Generał, wraz ze swoją Radą. Przy ślubach wieczystych każdy z nas otrzymuję Krzyż misyjny, oraz przesłanie Naszego Mistrza: „Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody”.

Copyright © 2013 WCM Werbiści

Realizacja: ORTH Multimedia