Dzisiaj jest poniedziałek, 19 lutego 2018 godzina

A A A

Kim jesteśmy?

0009s0045sDSC00462sDSC00500sDSC01252sDSC 5268sP1080129sWerbistowskie Centrum Młodych „TABOR” jest inicjatywą Zgromadzenia Słowa Bożego, popularnie nazywanego Misjonarzami Werbistami. Naszym celem jest odkrywanie Żywego, Zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa w naszym życiu i pokazywanie Go innym. Działamy od września 2009 roku.

Motorem powstania centrum były: coraz wyraźniej zauważalny brak młodego człowieka w Kościele oraz spadek powołań w naszym Zgromadzeniu.

Jesteśmy dla CIEBIE i każdego młodego człowieka, który chce odnaleźć sens swojego życia w oparciu o osobę Jezusa Chrystusa. Doświadczyć Jego miłości i rozpoznać własną drogę powołania: kapłańskiego, zakonnego czy małżeńskiego. Szczególnie uczynić swe serce otwartym na misyjną działalność Kościoła.

Dlaczego Tabor jest w naszej nazwie? Na pewno w swoim życiu zdobyłeś różne szczyty, i te górskie i te życiowe. Wśród nich jest jeszcze jedna góra, której nazwę umieściliśmy w naszej nazwie. Jest nią góra Tabor (562 m npm) położona w pięknej dolinie Galilei, na terenie Izraela. Na niej, w obecności Apostołów, Bóg Ojciec potwierdził, że Jezus Chrystus jest prawdziwie Synem Bożym. Tam też przemienił i umocnił serca swoich uczniów. Tabor to symbol przemiany serca ludzkiego wobec bliskości Chrystusa. Kto wejdzie na ten szczyt, powraca z niego z odmienionym sercem. Góry są piękne, ale też i niełatwo wchodzi się na nie. Podobne jest serce człowieka – piękne, a zarazem trudne do odkrycia przez nas samych i przez drugiego człowieka. Dlatego potrzebny jest przewodnik – Jezus Chrystus. Tabor – to Twoje serce, a my chcemy pomóc Ci spotkać w nim jedynego Przewodnika. Dlatego w nazwie naszego centrum występuje góra Tabor.

Proponujemy Tobie odkrywanie Boga w Biblii, Liturgii, ciszy klasztornej, we wspólnocie zakonnej, a przede wszystkim w sercach innych ludzi. Dlatego też proponujemy rekolekcje, dni skupienia, rekolekcje rozeznania swego powołania, spotkania misyjne, Szkołę Życia Słowem Bożym, czy Misyjne Święto Młodych, będące ukoronowaniem formacji rocznej.

Jeżeli jesteś zainteresowany naszym pomysłem. Szukasz Pana Boga. Chcesz zaangażować się w konkretną Wspólnotę, rozeznać swoją drogę życia, odkryć swoje powołanie zakonno–misyjne lub je ugruntować. Zapraszamy do nas. Wystarczy, że wybierzesz spośród proponowanych przez nas wydarzeń to, co cię interesuje. Napisz, zadzwoń lub przyjedź do nas.  

Kila słów o Zgromadzeniu Słowa Bożego

Zgromadzenie Słowa Bożego, popularnie w Polsce nazywane Misjonarzami Werbistami od łac. Verbum Divini – tzn. Słowo Boże, powstało w 1875 roku w Steylu (Holandia). Założycielem naszej międzynarodowej rodziny zakonnej (również dwóch siostrzanych zgromadzeń zakonnych) był Święty Arnold Janssen. Pierwszym Werbistą, który wyruszył na misje do Chin, był Święty Józef Freinademetz. Obecnie Zgromadzenie Słowa Bożego liczy blisko 6 tys. misjonarzy, w tym ponad 600 Polaków.

Jako misjonarze werbiści działamy w blisko 70 krajach świata, na różnych kontynentach. Naszym życiem i posługą głosimy Dobrą Nowinę o Zmartwychwstałym Chrystusie. Jesteśmy tam, gdzie Ewangelia jeszcze nie dotarła lub jest głoszona od niedawna.

Nierzadko, na wielu terenach, jesteśmy pierwszymi zwiastunami Ewangelii . Idziemy do buszu i do wielkich metropolii. Znajdziesz nas na uniwersytetach i dzielnicach „biedy”, wśród emigrantów i uchodźców. Współpraca i dzielenie się naszą misją z laikatem, to niezwykle ważna część naszego zaangażowania. Dlatego organizujemy kursy dla katechistów i animatorów świeckich. Nasze szkoły mają świeckich nauczycieli, stowarzyszenia i komitety. Nasze prokury misyjne i instytuty utrzymują się dzięki trosce dobrodziejów.

Pracujemy także w Polsce, prowadząc różne akcje misyjno – formacyjne. Działalność nasza jest bardzo różnorodna. Oto kilka podstawowych kierunków naszej aktywności:

• animacja na rzecz misji,
• kształcenie przyszłych misjonarzy,
• duszpasterstwo parafialne,
• działalność naukowa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie, Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie (do którego afiliowane jest Seminarium w Pieniężnie) i Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu,
• duszpasterstwo specjalistyczne: mniejszości narodowe, emigranci, uchodźcy, narkomani, trudna młodzież (Warszawa, Białystok),
• rekolekcje zamknięte i otwarte w naszych domach, a także rekolekcje i misje parafialne (Laskowice Pomorskie, Pieniężno, Chludowo, Białystok),
• zaangażowanie w środkach społecznego przekazu: wydawnictwo „Verbinum”, drukarnia, czasopismo „Misjonarz”, „Animator” , programy radiowe i telewizyjne,
• szkoła językowa w Nysie,
• promocja duchowości naszego założenia, szczególnie w centrum duchowości w Nysie,
• organizacja „Wakacji z misjami”, nocnych czuwania dla młodzieży,
• udostępnianie naszych domów, które służą jako miejsca wypoczynku i duchowego umocnienia (Krynica Morska, Zakopane).

Więcej o Werbistach znajdziesz na stronie www.werbisci.pl

 

Copyright © 2013 WCM Werbiści

Realizacja: ORTH Multimedia